Försvarsmakten bör ge instruktioner för konvojverksamhet och konvojövningar – Säkerhetsutredningen om den olycka som ledde till en reservists död 27.10.2016 har blivit klar

Publicerad 15.8.2017

I en konvojövning för en finländsk krishanteringstrupp utbildad för uppdrag i Libanon dog en reservist vid Björneborgs brigad 27.10.2016. Den bakre delen av en konvoj bestående av flera fordon ökade farten för att upprätthålla ett kort avstånd till framförvarande fordon. En reservist som i samband med det börjat springa snavade på sina egna fötter och föll under ett Pasi-manskapstransportfordon. Offret avled trots rask första hjälpen-insats.

Olycksutredningscentralen rekommenderar Försvarsmakten att ge instruktioner för konvojverksamhet och konvojövning så att fotsoldater som ska skydda en konvoj håller tillräckligt avstånd från fordonet, och när fotsoldaterna är nära intill fordonet rör sig konvojen endast i gångtempo. Mellan fordonen ska det dessutom finnas en ständigt tillgänglig signalförbindelse.

De parter som Olycksutredningscentralen hört i säkerhetsutredningen hade avvikande uppfattningar om vad säkerhetsavståndet till en Pasi-vagn ska vara. Det finns anvisningar om användningen av Pasi-vagnar, men i försvarsmaktens egna föreskrifter och normer ges inga instruktioner för konvojverksamhet och agerande nära en vagn, t.ex. om säkerhetsavstånd.

- Lämpligt säkerhetsavstånd till ett tungt fordon i en konvoj är sådant att en person som rör sig till fots inte kan falla under fordonet eller komma åt att röra det och personens utrustning inte kan fastna i fordonets utskjutande delar, säger ledande utredare Kai Valonen.

De som deltog i övningen hade blivit anvisade att hålla korta avstånd mellan fordonen och å andra sidan framskrida endast i gångtempo till fots. Reservisten föll i en situation då konvojens fart ökade till springtempo för att upprätthålla de korta avstånden. I t.ex. instruktionerna för USA:s armé sägs att man bör undvika att springa jämsides med ett fordon, och om farten ökar ska fotsoldaterna tas in i fordonen.

Under konvojövningen användes ingen signalförbindelse mellan fordonen trots att försvarsmakten har signalmedel för konvojbruk. Via en signalförbindelse hade man kunnat signalera om de ökande avstånden och fartökningen och på så sätt förhindra att den situation som ledde till olyckan hade uppstått. En kontinuerlig signalförbindelse minskar missförstånd och förbättrar säkerheten.

Ytterligare information:
Ledande utredare Kai Valonen, tfn 0295 150 707, (Twitter: @KValonen)

Twitter: @OTKES_SIAF
Facebook: @Onnettomuustutkintakeskus
www.turvallisuustutkinta.fi