Framsida » Aktuellt » Meddelanden » 2017 » Olycksutredningscentralen meddelar olycksrisk gällande ballistiska fallskärmar i flygplan

Olycksutredningscentralen meddelar olycksrisk gällande ballistiska fallskärmar i flygplan

Publicerad 31.5.2017

Olycksutredningscentralen har i dag 31.5.2017 i enlighet med lagen om säkerhetsutredning av olyckor underrättat Trafiksäkerhetsverket om att det finns en olycksrisk med ballistiska fallskärmar i flygplan. Olycksrisken framgick i samband med platsundersökningen av det ultralätta plan som kraschade i Degerö igår 30.5.2017.

Av Olycksutredningsverkets platsundersökning framgick än en gång att räddnings-, akutvårds- och polismyndigheterna inte kände till att det olycksdrabbade ultralätta planet hade en ballistisk fallskärm inuti flygplanskroppen. Om utrustningen exploderar orsakar den livsfara för personer i omgivningen.

Fallskärmens drivladdning liksom även utlösningsvajern och -handtaget i pilothytten i det kraschade planet var skadade. Planet hade vederbörliga varningstexter om ballistisk fallskärm. Experter från Helsingfors polisinrättning detonerade drivladdningen under kontrollerade former efter Olycksutredningscentralens platsundersökning igår 30.5.

År 2014 meddelade Olycksutredningscentralen en motsvarande säkerhetsrisk i anslutning till en flygolycka i Nummela.

Ballistiska fallskärmar har för närvarande installerats i närmare tvåhundra flygplan registrerade i Finland. Utan grundlig kännedom om dem är de livsfarliga att hantera t.ex. vid olyckor.

Ytterligare information:
Direktör Veli-Pekka Nurmi, tfn 0295 150 701
Ledande utredare Ismo Aaltonen, tfn 02951 50703

Twitter: @OTKES_SIAF