Utredningen av branden i Nordsjö har framskridit

Publicerad 14.2.2017

Utredningen av den brand som ledde till att en mamma och tre barn omkom i Nordsjö i december har framskridit. Inom kort går utredningen vidare från datainsamling till analys, som kommer att utgöra grund för slutsatser och säkerhetsrekommendationer. Syftet med Olycksutredningscentralens utredning är att förbättra säkerheten och förebygga motsvarande olyckor.

Branden bröt ut på natten den 9 december 2016. Pappan i familjen på fem personer hade på kvällen åkt till jobbet för att arbeta nattskift. Efter att han åkt iväg hade någon av familjemedlemmarna som blivit kvar i bostaden vridit om bastuspisens reglage. Enligt pappan var avsikten inte att bada bastu, eftersom familjen alltid badade tillsammans när pappan var närvarande. Inte heller hade familjen för vana att torka tvätt eller andra våta kläder i bastun, även om t.ex. en del kläder och skor förvarades ibland där.

Antingen hade mamman eller något av de 2–7-åriga barnen vridit om knapparna på spisen. Mamman hade möjligen velat använda bastun för något ändamål, trots att hon inte kunde använda den på rätt sätt. Eller så hade något av barnen vridit på knapparna utan att känna tills deras funktion. Något sådant hade ändå inte hänt tidigare, enligt pappan.

Sannolikt hade spisens timer vridits i ett sådant läge att spisen började värmas upp först cirka klockan 01.30 på natten. Omkring halv timme efter uppvärmningen antändes de textilier som fanns intill spisen. Branden utvecklades i bastun och delvis i badrummet medan invånarna troligen låg och sov. På grund av syrebrist begränsades branden och blev därmed inte särskilt våldsam och spred sig inte heller till resten av bostaden. Rökutvecklingen var emellertid riklig. Lågorna slog ut från badrummet till hallen när de gaser som frigjordes vid branden antändes.

Det fanns ingen brandvarnare i bostaden, så mamman troligen vaknade för sent. Små barns räddning undan brand är nästan helt beroende av vuxna, eftersom det alltid är osäkert om barnen vaknar och kan agera. I vilket fall som helst vaknade mamman, rörde sig i bostaden och försökte sannolikt hjälpa barnen. Uppenbarligen hade mamman också kollat läget i trapphuset, för dörren till bostaden stod öppen när räddningsmanskapet anlände till platsen. Innerdörren var då stängd.

Fönstren i bastun och i den övriga bostaden förblev hela under branden, trots att fönster kan gå sönder vid brand. När fönstren är hela orsakar antändningen av brandgaser ett övertryck i bostaden. På grund av övertrycket spred sig röken genom innerdörrens springor till trapphuset och genom ventilationssystemet även till andra bostäder. För brandens följder hade det eventuellt stor betydelse att trycket kan ha förhindrat mamman och barnen att öppna de inåtgående innerdörrarna och balkongdörren.

Brännbart material, som kläder, ska aldrig placeras i närheten av bastuspisen

Nödcentralen larmade räddningsverket till platsen efter grannarnas nödanmälningar. Grannarna väcktes av att brandgaserna antändes och invånarna skrek. Även brandvarnaren i trapphuset slog larm. Räddningsmanskapet var framme på gården tio minuter efter larmet, men det tog en stund för dem att ta sig till sjätte våningen. Med en liten mängd vatten kunde räddningsmanskapet släcka branden, som redan hade falnat av sig själv, och offren kunde flyttas från den rökiga bostaden till akutvårdarna för att få hjälp. Mamman och barnen kunde dock inte längre räddas.

Det rörde sig om en invandrarfamilj. I utredningen undersöks bland annat hurdant stöd och hurdan information invandrare får och behöver för att tryggt kunna bo i Finland.

Brandvarnare saknas allmänt och även hos infödda finländare förekommer bastubränder, som det kommer att ges en sammanfattning om i utredningen. De saker som kommit fram i utredningen sammanställs i en utredningsrapport, som enligt utredningsplanen publiceras i maj.

De viktigaste säkerhetsobservationerna som gjorts om branden i Nordsjö gäller i det här skedet av utredningen brandvarnare och användningen av bastu. Brandvarnare är inte bara obligatoriska utan också mycket nyttiga vid bränder av det här slaget. I t.ex. den aktuella bostaden bör det enligt gällande bestämmelser ha funnits två sådana, helst tre – en vid utrymningsvägen och en i vartdera sovrummet.

I närheten av bastuspisen bör man aldrig ha antändligt material. Om man inte har för avsikt att värma bastun på en tid eller om det finns risk för att barnen rör spisknapparna kan man stänga av spänningen till bastuspisen från säkringstavlan.

Ytterligare information:
ledande utredare Kai Valonen, tfn 02951 50707 (Twitter: @KValonen)
kommunikationschef Sakari Lauriala, tfn 02951 50714 (Twitter: @SakariLauriala)
Twitter: @OTKES_SIAF