Framsida » Aktuellt » Meddelanden » 2017 » Säkerheten i vindkraftverk bör förbättras

Säkerheten i vindkraftverk bör förbättras

Publicerad 16.2.2017

Olycksutredningscentralen har tagit del av uppgifter som den fått om en brand som bröt ut på natten i ett vindkraftverk i Fredrikshamn den 6 januari 2017. Det var i praktiken omöjligt att med räddningsverkets metoder släcka branden, som bröt ut högt uppe i kraftverkets maskinrum. Det fanns inga fasta släcksystem.

Ett stort problem kopplat till farosituationer i vindkraftverk, såsom bränder, som inträffat både i Finland och utomlands är att kraftverkets stora rotorblad lossnar och slungas hundratals meter från kraftverket. Detta orsakar fara för till exempel närliggande bosättning, industri, vägtrafik och räddningsverksamhet. På grund av lösa omkringflygande stycken blir det svårt att släcka, evakuera området och släcka eventuella markbränder.

År 2014 började ett vindkraftverk snurra för fort i Räfsö i Björneborg. Delar av bladen flög ut på landsvägen, som man hade hunnit stänga av. Bränder har inträffat åtminstone i Nykarleby 2004 och i Estland 2015. Enligt uppgifter i pressen flög det i Estland brinnande material på 400 meters avstånd och det började brinna i terrängen.

För vindkraftverk behövs släcksystem och tydliga varningsavstånd

I närheten av vindkraftverket som brann i Fredrikshamn, på mindre än 300 meters avstånd, ligger industri och cisterner för brännbara vätskor. Den här gången lyckades man efter vissa svårigheter stanna vindkraftverket, och tack vare detta föll rotorblad i marken först senare när branden redan var släckt.

Olycksutredningscentralen inleder ingen utredning om branden, men lyfter fram oron för säkerheten vid vindkraftverk.

Miljöministeriet och andra aktörer i branschen borde tillsammans fastställa principer för tryggandet av en tillräcklig säkerhet vid existerande och nya vindkraftverk. För detta behövs släcksystem och tydliga varningsavstånd. Samma oro har uttryckts av räddningsverkens partnerskapsnätverk i ett brev och en rekommendation från 2014.

För närvarande utfärdas anvisningar för byggande av vindkraftverk i publikationen Miljöförvaltningens anvisningar 5/2016 Planering av vindkraftsutbyggnad.

Ytterligare information:
Veli-Pekka Nurmi, direktör vid Olycksutredningscentralen, tfn 0295 150 701 (Twitter: @VPNurmi)
Kai Valonen, ledande utredare vid Olycksutredningscentralen, tfn 0295 150 707 (Twitter: @KValonen)