Tre nya säkerhetsrekommendationer på grund av kollisionen mellan ett lok och en bandstålrulle och urspårningen i Matkaneva 23.3.2016

Publicerad 20.2.2017

Ett lok på väg från Karleby mot Ylivieska kolliderade 23.3.2016 kl. 11.53 med en bandstålrulle i hastigheten 120 km/h i Matkaneva. Loket hoppade över rullen som låg på sida och spårade ur. Olyckan medförde omfattande ekonomiska skador, men inga personskador uppkom.

Olycksutredningscentralen (OTKES) ger tre nya säkerhetsrekommendationer för att förhindra motsvarande olyckor, förbättra säkerheten och förebygga skador, och rekommenderar att Trafiksäkerhetsverket (Trafi) ska säkerställa att de genomförs.

Rekommendationerna gäller surrning och lastning i vagn av rullknippen samt insamling och analys av säkerhetsinformation.

En ca 3 500 kg tung bandstålrulle hade fallit på spåret från ett godståg som passerat platsen cirka en timme tidigare. Bandrullen hade rullat på det intilliggande spåret och hade fallit på sida på den andra rälsen. Innan loket kolliderade med bandrullen passerade ett passagerartåg platsen längs det andra spåret kl. 11.45. Passagerartågets förare märkte inte bandrullen på spåret bredvid.

Olycksutredningscentralen rekommenderar att stålbolaget SSAB ska fastställa och kalkylmässigt verifiera den sammanhållande surrningen för bandstålrullar, med beaktande av de belastningar som hanteringen på fabriken medför och de tväraccelerationer som riktas mot rullknippet vid järnvägstransport.

Före banden som håller fast knippet med bandstålrullar brast hade banden blivit lösare och flyttats under behandlingen efter surrningen på SSAB:s fabrik och under transport. De lösa banden gjorde att knippet med rullar kunde luta under transport.

För det andra rekommenderar OTKES att VR ska utreda de bästa platserna för rullarna i vagnarna för att förbättra transportegenskaperna och beakta resultaten i lastningsinstruktionerna.

Rullvagnarnas gångegenskaper uppfyller kraven i den europeiska EN 14363-normen, men de tväraccelerationer som riktas mot vagnarnas ramar ligger nära gränsvärdet och t.o.m. överstiger det under korta tider. Vid en kalkylmässig bedömning av tröghetsmomentet som placeringen av lasten åstadkommer i den lastade vagnen konstaterades att det är gynnsammare att placera tunga rullar mitt i vagnen snarare än i ändarna.

Dessutom rekommenderar OTKES att SSAB för att identifiera riskerna ska samla uppgifter om avvikelser i anslutning till surrning, lagerhantering och transport och behandla dessa.

Surrningsbanden har varit lösa och brustit under lagerhantering eller transport. I SSAB:s produktion har det även identifierats ett problem där surrningsbanden i bandrullar som lyfts och rullas på lagerområdet blir lösa. Brustna surrningsband hade förnyats, men ingen avvikelse hade registrerats om dessa. Dessutom framgick det i undersökningen att bandrullar hade fallit eller börjat luta under transport även tidigare, men uppgifter var inte tillgängliga om alla fall.

Som övriga observationer konstaterar Olycksutredningscentralen att järnvägsoperatörerna ska påminna lokförarna om att tröskeln att meddela eventuella iakttagna missförhållanden ska hållas låg.

Ytterligare information:
Esko Värttiö, ledande utredare vid Olycksutredningscentralen, tfn 0295 150 708
Sakari Lauriala, kommunikationschef vid Olycksutredningscentralen, tfn 0295 150 714