Utredningen av balkongsolyckan i Lahtis är klar – skivor i balkongräck borde tåla fallande människors tyngd

Publicerad 2.2.2017

I Lahtis inträffade en olycka tidigt på morgonen 15.6.2016 där en kvinna som rökte på balkongen tappade balansen och föll mot balkongräcket. En cementfiberskiva i räcket splittrades och kvinnan föll ner från femte våningen. Kvinnan dog omedelbart.

Olycksutredningscentralen (OTKES) ger två nya säkerhetsrekommendationer och upprepar en rekommendation till miljöministeriet för att förebygga motsvarande olyckor, bekämpa skador och förbättra säkerheten.

Olycksutredningscentralen rekommenderar att miljöministeriet utfärdar föreskrifter och anvisningar som kräver samma styrka och slaghållfasthet för ogenomskinliga räckkonstruktioner som för glaskonstruktioner. Räcken ska tåla fallande människors tyngd.

När skivan i räcket gick sönder uppstod en öppning med en bredd på 88 cm och en höjd på 77 cm Öppningen var så stor att en vuxen människa rymdes igenom den. Kvinnan som omkom i olyckan var kraftigt berusad, vilket sannolikt bidrog till att hon föll mot balkongräcket. Berusningstillstånd utsätter i allmänhet människor för olika olyckor – tre av fyra olyckor som personer i arbetsför ålder råkar ut för involverar rusmedel.

För det andra rekommenderar Olycksutredningscentralen att miljöministeriet säkerställer att planer för konstruktioner som är väsentliga för säkerheten ska förses med information om den planerade livslängden samt inspektions- och underhållsbehovet. Informationen ska föras över till byggnadens användnings- och underhållsanvisning.

Fastighetens balkonger hade renoverats 13 år tidigare 2003. Enligt undersökningen hade en del av skivorna redan utsatts för väderbelastning, vilket ledde till att den nedre kanten på vissa skivor hade försvagats avsevärt. Ett annat problem var att det inte finns några seghetskrav på sådana skivor i byggbestämmelserna. Därför var skivan skör och gav efter av slaget. Kraven på genomskinliga konstruktioner dvs. glas är bättre, och det finns standardiserade test för till exempel slaghållfasthet.

Dessutom upprepar Olycksutredningscentralen rekommendationen i anslutning till utredningen av raset i idrottshallen i Träskända 2010, enligt vilken miljöministeriet i samarbete med aktörer inom byggbranschen borde utveckla ett förfarande för spridning av information om eventuella säkerhetsbrister på ett täckande sätt samt en metod för insamling av information om vidtagna åtgärder.

Husbolagen borde också inspektera balkongräckens kondition och säkerhet.

Olycksutredningscentralen lät utföra slag- och böjningstest på de återstående skivorna på olycksbalkongen. Dessutom utförde OTKES egna test på fältet för att observera balkongskivors hållfasthet.

Se videorna om testen på vår Youtube-kanal:

https://www.youtube.com/watch?v=AnWFTHc-w3Q
https://www.youtube.com/watch?v=u63KtCktKoc

Ytterligare information:
Ledande utredare Kai Valonen, tfn 0295 150 707 (Twitter: @Kvalonen)
Kommunikationschef Sakari Lauriala, tfn 0295 150 714 (Twitter: @SakariLauriala)

Twitter: @OTKES_SIAF