Boendesäkerheten för utländska tillfälligt anställda bör förbättras

Publicerad 13.9.2016

Olycksutredningscentralens utredning av den brand som ägde rum i Tusby 29.11.2015 i en inkvarteringslokal för utländska tillfälligt anställda inom byggbranschen har färdigställts. Vid den brand som bröt ut i bastuavdelningen i byggnaden dog en person och en person skadades, 14 personer räddade sig. Dödsfallet för en boende upptäcktes först fyra dygn efter branden, till följd av en felbedömning av personantalet. Olycksutredningscentralen ger tre rekommendationer för att förbättra säkerheten och för att förebygga motsvarande händelser.

Olycksutredningscentralen rekommenderar att miljöministeriet utvecklar förfaringssätt för tillsynen av byggnader, med vilka man säkerställer att det finns uppdaterade uppgifter om byggnaders användningssyften.

Den byggnad som förstördes vid branden var ifråga om brandsäkerhet och allmänna egenskaper inte lämplig för att inkvartera en stor grupp människor. Bland annat bristfälliga evakueringsarrangemang, trängsel, ändringsarbeten i fastigheten, avsaknad av jordning i elsystemet och elinstallationer som gjorts på egen hand försvagade säkerheten. Kommunens byggnadstillsynsmyndighet och räddningsverket hade ingen klar uppfattning om det nya användningssyftet för det vårdhem för utvecklingsstörda som stängdes 2013 och därför förekom det inte längre tillsyn. Fastighetens ägare hade inte till byggnadstillsynen anmält om en ändring av användningssyftet för byggnaden.

Olycksutredningscentralen rekommenderar att arbets- och näringsministeriet samt Rakennusteollisuus RT ry utvecklar tillsammans boendekvaliteten och säkerheten för tillfälligt anställda inom byggbranschen. Boendet ska för anställda i både inhemska och utländska företag uppnå en nivå som framförts i kollektivavtalet. Följande kollektivavtal ska också ha som mål att öka antalet punkter som säkerställer boendesäkerheten.

I utredningen framkom att särskilt i södra Finland bor enligt uppskattningar tiotusentals utländska tillfälligt anställda, av vilka den största delen bor anspråkslöst och så billigt som möjligt. Boende har ordnats i lokaler – t.o.m. i industrihallar – som inte är avsedda för bostadsbruk. I fallet i Tusby hade ett företag inom byggbranschen hyrt fastigheten, med ägarens tillstånd delvis gjort ändringsarbeten i byggnaden och inkvarterat där en stor grupp byggarbetare. Byggnadens ägare och hyresvärd tog inte ansvar för säkerheten, utan skyfflade över ansvaret på varandra och de boende.

Olycksutredningscentralen rekommenderar att inrikesministeriet, Räddningsinstitutet och räddningsverkens partnerskapsnätverk fastställer enhetliga principer och anvisningar för hur personantalet i en brinnande byggnad med tillräcklig tillförlitlighet kan fastställas och i hurdana olika situationer man ska rökdyka.

Under räddningsarbetet observerade man inte att en boende saknas bland dem som räddat sig. Först fyra dygn efter branden märkte man att en person saknas. Orsaken till att man inte märkte att en person saknas var den uppskattning om personantalet som de räddade gav till myndigheterna inte var tillförlitlig. Sannolikt skulle det emellertid inte längre ha varit möjligt att rädda personen, även om man genast hade märkt att personen saknas och rökdykningen hade genomförts.

Ytterligare information:
Ledande utredare Kai Valonen, tfn 0295 150 707
Kommunikationschef Sakari Lauriala, tfn 0295 150 714