Framsida » Aktuellt » Meddelanden » 2016 » Trafiken och fall orsakar mest allvarliga skador för personer i arbetsför ålder – Alkoholrelaterade fall ingår inte

Trafiken och fall orsakar mest allvarliga skador för personer i arbetsför ålder – Alkoholrelaterade fall ingår inte

Publicerad 22.9.2016

Olycksutredningscentralens omfattande och första temautredning av allvarliga olyckor bland arbetsföra personer i 18–67-årsåldern är klar. Utredningsmaterialet från 2013 består av 640 allvarliga olyckor, varav 288 var dödsolyckor medan 352 ledde till allvarliga skador. De olycksfall som involverade alkohol och övriga rusmedel ingick inte i materialet.

- En viktig slutsats som kan dras av temautredningen handlar om mänskligt beteende och dagliga val. Om man lyckas bevara sitt fysiska och psykiska välbefinnande, inte dricker för mycket och inte tar onödiga risker i livet undviker man mest sannolikt allvarliga olyckor, säger Olycksutredningscentralens direktör Veli-Pekka Nurmi

Mest allvarliga olyckor som leder till döden eller allvarliga skador inträffar i trafiken och i samband med fall. Enligt utredningsmaterialet dog 86 och skadades allvarligt 65 personer i trafikolyckor, medan 68 personer dog och 212 skadades allvarligt när de föll. Dessutom drunknade 38 personer.

Även om alkoholrelaterade olyckor inte ingick i utredningen återspeglades höga hastigheter och ignorerandet av säkerhetsutrustning i trafikolyckorna. När det gäller fall handlade typiska olyckor om över 58 år gamla personer som har nedsatt funktionsförmåga och som faller ensam i hemmet eller på en vårdinrättning och skadar sitt huvud eller lårben. Fallen involverade inte riskbeteende.

- Utredningen tar upp allvarliga olyckor från förfrysningar till skidolyckor och från getingstick till bränder. Ett oroväckande fenomen i materialet är till exempel det stora antalet kvävningsolyckor med dödlig utgång på vårdinrättningar. När det gäller fritidsintressen framhävs vattenrelaterad verksamhet, flygsport, slalom, motorsport och ridning, konstaterar ledande utredare Kai Valonen.

Olycksutredningscentralen ger fyra rekommendationer för att förbättra säkerheten, förebygga allvarliga olyckor och minimera skadorna.

Det rekommenderas att Statistikcentralen tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd utvecklar rutiner genom vilka uppgifter som behövs för förebyggande av olyckor insamlas och offentliggörs. Genom en mer exakt hantering av uppgifterna om incidenterna kan man stödja lagstiftarens och olika organisationers åtgärder för att förebygga olyckor.

Det rekommenderas att social- och hälsovårdsministeriet inkluderar kontroll av säkerheten i hemmet i social- och hälsovårdens uppgifter. De som utför hembesök, närstående och invånare bör ha tillgång till en enkel och lättillgänglig checklista över de vanligaste typerna av olyckor. Rekommendationen borde beaktas vid kommande reformer av social- och hälsovården.

Det rekommenderas också att social- och hälsovårdsministeriet inkluderar identifiering av patienter som löper risk för kvävning i utbildningen av och anvisningarna för personalen inom hemservice, hemsjukvård och vårdinrättningar samt hur förebyggande åtgärder relaterade till matens kvalitet och en tillräcklig övervakning ska beaktas. I synnerhet personalen vid vårdinrättningar bör ha kompetens att avlägsna främmande föremål.

Dessutom rekommenderas att Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry ska utveckla säkerheten inom idrott och motion och bereda bra operativa modeller för alla grenar för att förmedla säkerhetsinformation och utveckla säkerheten.

Ytterligare information:
Ledande utredare Kai Valonen, tfn 0295 150 707
Kommunikationschef Sakari Lauriala, tfn 0295 150 714