Framsida » Aktuellt » Meddelanden » 2016 » Olycksutredningscentralen påminner om säkerhetsplanering för lekplatser

Olycksutredningscentralen påminner om säkerhetsplanering för lekplatser

Publicerad 1.8.2016

Olycksutredningscentralen har genom preliminär undersökning utrett ett fall där en luftfylld rutschkana välte i Raumo söndagen den 17 juli. Lekplatsen var uppställd för ett barnevenemang alldeles intill havet. Rutschkanan välte av barnens tyngd när de klättrade upp i den.

Vid olyckan föll ett barn i havet intill strandstenarna, några andra fick mindre blessyrer. I den cirka fem meter höga rutschkanan lekte över tio barn. Efter olyckan ändrades rutschkanans riktning och den fästes bättre i marken.

Vid den preliminära undersökningen framkom att evenemangets arrangörer eller rutschkanans ägare inte i förväg hade gjort upp ett säkerhetsdokument eller en räddningsplan för lekplatsen. Upplägget var likartat som vid monsterbilsolyckan i Alahärmä för ett år sedan.

En egentlig undersökning kommer inte att inledas i fallet med rutschkanan.

I utredningsrapporten över monsterbilsolyckan betonade Olycksutredningscentralen att arrangören alltid ska sörja för säkerheten och dess planering när publika evenemang ordnas. Myndigheterna styr och stöder arrangörerna.