Identifieringen av brandriskobjekt bör förbättras

Publicerad 5.7.2016
I utredningen av branden i Hirvensalo i Åbo 11.5.2016 framkom det saker som Olycksutredningscentralen redan tidigare fäst uppmärksamhet vid genom sina rekommendationer.

Räddningsverket kunde snabbt släcka initialbranden som orsakats av ovarsam hantering av eld, men en kvinna som befunnit sig i lägenheten där branden antänts var redan död vid det skedet. Branden hade också hunnit sprida sig till konstruktionerna ovanför lägenheten. Räddningsverket kontrollerade inte lägenheterna närmast antändningslägenheten. Rök spred sig övre vägen till de här lägenheterna varför man lite senare i en av dem hittade en person som avlidit i branden. Dessutom hittade man i en annan lägenhet en person som dött redan tidigare på grund av andra orsaker.

I november 2014 brann ett gammalt trähöghus i Raunistula i Åbo. Då konstaterades i utredningen att i gamla byggnader kan brandsektioneringen mellan lägenheterna och utrymningsvägarna vara dålig. Risken för allvarliga bränder är stor, om det i byggnaden bor t.ex. drogmissbrukare eller människor som av andra orsaker har funktionshinder.

Olycksutredningscentralen upprepar två rekommendationer, av vilka den första gäller utvecklingen av myndigheternas anmälningsförfarande om brandrisker. Enligt den andra rekommendationen ska man utveckla metoder med hjälp av vilka man hittar gamla byggnader med flera lägenheter där brandsäkerheten är dålig och gör dem säkra. En livsstil som utsätter för bränder, försvagad förmåga att lämna lägenheten och byggnadens bristfälliga brandsäkerhetsarrangemang är en dålig kombination. Olycksutredningscentralen ger i tillägg två förslag för att utveckla räddningsverksamheten.

Tilläggsuppgifter: ledande utredare Kai Valonen, tfn 02951 50707