Plankorsningsolyckan i Siilinjärvi berodde på dålig sikt

Publicerad 28.4.2016

Plankorsningsolyckan i Siilinjärvi i februari där tre unga personer omkom inträffade på en plats där bilens förare kunde upptäcka tåget först på ca 175 meters avstånd. Den dåliga sikten mot tågets ankomstriktning bidrog till olyckan.

Enligt utredningen av Olycksutredningscentralen borde sikten vid Norkotti plankorsning ha varit minst 755 meter.

Den omedelbara orsaken till olyckan var att föraren körde in i plankorsningen utan att stanna. Föraren såg inte tåget eller såg det för sent för att hinna stanna. Tågets hastighet var närmare 135 km/h.

VTT bedömde att Norkotti plankorsning vid Savolaxbanan var farlig redan 2002. Samma slutsats drogs i Trafikverkets behovsutredning för fyra år sedan. Enligt Olycksutredningscentralen borde plankorsningen tas ur bruk.

Även andra farliga plankorsningar har upptäckts vid utredningar av olyckor.

Enligt Olycksutredningscentralen finns det farliga plankorsningar i till exempel Kempele, Nurmijärvi, Raseborg, Laukas och Liperi samt på banavsnitt mellan Ylivieska och Idensalmi samt Lahtis och Heinola.

Ytterligare information:
Ledande utredare Esko Värttiö, tfn 02951 50708
Kommunikationschef Teuvo Arolainen 02951 50714