Bakgrunden till broraset i S:t Michel är bristfällig planering

Publicerad 19.2.2016
Olyckan som ledde till ett okontrollerat broras i S:t Michel var en följd av dåligt planerat arbete och felaktigt genomförande.

Bron för lätt trafik rasade helt oväntat i juni 2015 när man höll på att riva den. Raset stoppade trafiken på riksväg 5 i flera timmar.

Ingen blev under det inrasade brolocket, eftersom trafiken hade stoppats. Efter raset släppte man dock flera bilar att köra under det sneda brolocket.

Enligt Olycksutredningscentralens utredning rasade bron betydligt tidigare, snabbare och i större omfattning än vad de som utförde rivningsarbetet hade förväntat sig, eftersom man inte hade planerat rivningen tillräckligt grundligt.

Planerarna hade inte tillräckligt med konstruktionsteknisk sakkunskap.

Flera personer hade fått planen, men inte observerat dess brister eller ingripit i dess tydliga bristfälligheter.

Dessutom hade man inte ens följt den utarbetade planen, eftersom rivningsarbetet påbörjades genom att avvika en dag från planen.

Utgående från utredningen ger Olycksutredningscentralen kommunikationsministeriet en säkerhetsrekommendation, enligt vilken ministeriet ska se till att anvisningar och minimikrav utarbetas för rivningsplaner som gäller statens och kommunernas broar.

En rivningsplan ska vara tillräckligt noggrann, så att den täcker alla väsentliga skeden med tanke på genomförandet, och så att övervakarna har möjlighet att försäkra sig om att planen är behörig. Av planeringen av ett rivningsarbete borde krävas samma kvalitetsnivå som vid ett nybygge.

En likartad rekommendation har redan getts för närmare 20 år sedan när Olycksutredningscentralen utredde bron Tornan siltas ras som inträffade i Imatra 1998.

I undersökningen i Imatra observerades samma problem som nu: rivningsplanen hade inte uppgjorts tillräckligt grundligt med tanke på det krävande arbetet. Bristfälligheten försvårade även tillsynsorganisationens möjligheter att granska planens säkerhet.