Tillbud mellan två lokaltåg orsakades av svårigheter med att åtgärda en störning i tågtrafiken

Publicerad 22.10.2015

OLYCKSUTREDNINGSCENTRALEN, MEDDELANDE 22.10.2015

Tillbud mellan två lokaltåg orsakades av svårigheter med att åtgärda en störning i tågtrafiken

Det tekniska stödet för lokaltågen borde koncentreras till ett enda ställe och metoder för att lösa problemsituationer i spårtrafiken beaktas bättre i lokförarnas utbildning än vad som är fallet i dag, rekommenderar Olycksutredningscentralen.

Dessutom bör den instans som svarar för underhållet av materielen för spårtrafik bättre säkerställa och instruera att fel i materielens säkerhetsutrustning blir reparerade.

Dessa rekommendationer bygger på undersökningen av ett tillbud som ägde rum i mars 2015 på huvudbanan i norra Helsingfors. Två lokaltåg (Sm4) kom på samma blocksträcka, dvs. för nära varandra, vid Bocksbacka station.

Situationen började utvecklas när H-tåget måste stanna på grund av fel i säkerhetsutrustningen. Lokföraren lyckades inte koppla dragkraft till tåget. Föraren lät tåget fritt ”glida” bakåt, varvid det hamnade på samma blocksträcka med Z-tåget, som kom på samma spår bakom H-tåget.

Ett fel i en säkerhetsutrustningskoppling, som anmälts flera gånger men som inte reparerats, bidrog till uppkomsten av tillbudet. Dessutom var kommunikationen under störningen oprecis och knapp. Föraren kunde inte lösa de tekniska problemen på grund av sin oerfarenhet och den minskade utbildningen. Inte heller tekniskt stöd var lättillgängligt.

Tilläggsinformation: Ledande utredare Esko Värttiö, tfn 0295 150 708