Distribution av tryckta undersökningsrapporter om luftfartsolyckor och risksituationer avslutas

Publicerad 7.4.2011

Centralen för undersökning av olyckor strävar efter att, enligt statsrådets principbeslut minska på antalet trycksaker och har därför beslutat att sluta distribuera undersökningsrapporter om luftfartsolyckor och risksituationer i tryckt form. Distributionen upphörde i slutet av februari 2011. Tryckta versioner av utredningsrapporterna överlämnas vid behov till personer och andra parter som berörs av utredningen.

Alla undersökningsrapporter om luftfartsolyckor och risksituationer publiceras på den här webbplatsen också i fortsättningen. Man kan också prenumerera på ett RSS-flöde (på finska) för alla färdiga utredningar från webbplatsens startsida