B1/2008Y Brand i ett småhus som användes för stödboende i Esbo 27.3.2008

Publicerad 14.8.2009

Undersökningsrapport Brand i ett småhus som användes för stödboende i Esbo 27.3.2008 har blivit färdig.