Förkortad version av säkerhetsutredning av plankorsnings olyckor

Publicerad 10.3.2008

Förkortad version av säkerhetsutredning av plankorsnings olyckor har blivit färdig.

Det finns också på finska en DVD-skiva om säkerhet i plankorsnig, som man kan beställa på centralen för undersökning av olyckor.