Y2019-01 Beslut om utredning av en brand i Levi i Kittilä 12.4.2019 i vilken tre personer omkom

Olycksutredningscentralen har beslutat att med stöd av 2 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) inleda en utredning av en brand i en hyresstuga i Levi i Kittilä 12.4.2019 i vilken tre minderåriga personer omkom.

Till ledare för utredningskommissionen utnämns specialforskare Heikki Harri och till medlemmar psykologie doktor Sirkku Laapotti, elsakkunnig Jussi Lehtonen och räddningsdirektör Anssi Parviainen. Utredningsledare är ledande utredare Kai Valonen.

 
Publicerad 2.5.2019