Y2018-04 Bussolycka som ledde till fyra personers död i Kuopio 24.8.2018

Olycksutredningscentralen har beslutat att med stöd av 2 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) inleda en utredning om en bussolycka i Kuopio 24.8.2018 där fyra personer omkom.

Till ledare för utredningskommissionen utses diplomingenjör Taneli Rasmus och till medlemmar ansvarsläkaren inom akutvård Juhana Hallikainen, psykologie doktor Mika Hatakka, utredare Juha Henttonen, räddningsdirektör Anssi Parviainen och docent, specialläkare Alpo Vuorio. Till specialexpert utses utbildaren inom tungt materiel (pens.) Pertti Mikkonen. Utredningsledare är ledande utredare Kai Valonen.

 
Publicerad 30.8.2018