Y2018-01 Tak som rasat i Duudsonit Activity Park i Torneå 15.3.2018

Olycksutredningscentralen påbörjar en utredning av det tak som rasat i Duudsonit Activity Park i Torneå 15.3.2018 med stöd av § 2 i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011).

Till ledare för utredningskommissionen utses brandmästare, FöM Jaakko Niskala och till medlemmar diplomingenjör Juha Siegberg, byggnadsingenjör (högre YH) Toni Kekki och överkonstapel (pens.) Veikko Alaviuhkola. Utredningsledare är ledande utredare, Övriga olyckor, Kai Valonen.

 
Publicerad 19.3.2018