Y2017-01 Beslut om utredning av industribränderna i Påmark 26.1.2017 och i Björneborg 30.1.2017

31.1.2017

Med stöd av 2 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) startar Olycksutredningscentralen en utredning om industribränderna i Påmark 26.1.2017 och Björneborg 30.1.2017.

Utredare Heikki Harri utnämns till chef för utredningskommissionen och pol.mag. Kari Ylönen, ind. brandchef Jari Alanen och DI Jukka Koponen utnämns till medlemmar i utredningskommissionen. Utredningsledare är ledande utredare, Övriga olyckor, Kai Valonen.

 
Publicerad 31.1.2017