Y2016-05 Beslut om undersökning av brand i höghusbostad i Nordsjö 9.12.2016

12.12.2016

Olycksutredningscentralen påbörjar en utredning av den bostadsbrand i ett höghus som ledde till tre barns och en vuxens död i Nordsjö 9.12.2016 med stöd av § 2 i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011).

Till ledare för utredningskommissionen utses ledande brandinspektör Knut Lehtinen och till medlemmar av kommissionen brandmästare i a. Reijo Salminen och teologie magister Jukka Seppänen. Utredningsledare är ledande utredare, Övriga olyckor, Kai Valonen.

 
Publicerad 12.12.2016