Y2016-04 Beslut om undersökning av en olycka i Säkylä 27.10.2016 som ledde till en reservists död

Olycksutredningscentralen inleder med stöd av § 2 i lagen om säkerhetsutredning (525/2011) en utredning av den olycka som ledde till en reservists död vid Björneborgs brigads verksamhetsställe i Säkylä 27.10.2016.

I olyckan blev en reservist påkörd av ett pansarfordon vid en rotationsutbildningsövning för en krishanteringstrupp inför ett uppdrag i Libanon.

Till chef för utredningskommissionen utses förv.mag. Pekka Aho och till medlemmar överste i.a. Vesa Kangasmäki, kaptenlöjtnant i.a. Ari Kurppa och pol.mag. Sakari Lauriala. Utredningsledare är ledande utredare Kai Valonen.

 
Publicerad 28.10.2016