Y2016-03 Beslut om utredning av en radhusbrand i Brahestad 13.9.2016

14.9.2016

Olycksutredningscentralen påbörjar en utredning av den radhusbrand som ledde till två barns död i Brahestad 13.9.2016 med stöd av § 2 i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011).

Till ledare för utredningsgruppen utses DI Taneli Rasmus och till medlemmar brandingenjör Kalevi Laakkonen, psykologie doktor Mika Hatakka och teologie magister Jukka Seppänen. Utredningsledare är ledande utredare, Övriga olyckor, Kai Valonen.

 
Publicerad 14.9.2016