2016-02 Balkongräcke som gav vika i Lahtis den 15 Juni 2016

Olycksutredningscentralen har beslutat att med stöd av 2 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) inleda en utredning av en händelse i Lahtis den 15 juni 2016 då ett balkongräcke gav vika.

Till ledare för utredningsgruppen utses utredare Heikki Harri och till medlem DI Juha Siegberg. Utredningsledare är ledande utredare Kai Valonen.

 
Publicerad 1.8.2016