Y2016-01 Beslut om utredning av radioaktivt utsläpp i Kasåker i Helsingfors 3.3.2016

23.5.2016

Olycksutredningscentralen påbörjar en utredning av ett utsläpp av cesium-137 i Kasåker i Helsingfors 3.3.2016 med stöd av § 2 i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011).

Partikeldetektorn på Strålsäkerhetscentralens tak upptäckte exceptionellt mycket radioaktivt cesium-137 3–4.3.2016. 9.3.2016 upptäckte man att utsläppet hade orsakats av en trasig strålkälla som används i industrin. Strålkällan skulle demonteras med tanke på slutförvaringen i ett företag som verkar i samma fastighet som Strålsäkerhetscentralen.

Till ledare för utredningsgruppen utses filosofie licensiat Tarja Wiikinkoski och till medlemmar ekonomie doktor, psykologie magister Petri Koistinen, teknologie doktor Juhani Hyvärinen, politices magister Elli Flén och DI i energiteknik, säkerhetsingenjör Taija Solja. Utredningsledare är ledande utredare Esko Värttiö.

 
Publicerad 23.5.2016