Y2015-05 Beslut om utredning av skjutolycka som ledde till bevärings död i Syndalen i Hangö 16.12.2015

22.12.2015

Olycksutredningscentralen påbörjar en utredning av den skjutolycka som ledde till en bevärings död i Syndalen i Hangö 16.12.2015 med stöd av § 2 i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011).

Olyckan inträffade under en rörlig mörkerskjutningsövning på ett skjutövningsområde.

Som ledare för utredningskommissionen utses Hannu Hänninen, ekon.dr., och till medlemmar diplomingenjör Olli Borg, generalstabskommendör i.a. Risto Haimila, överste i.a. Vesa Kangasmäki och kaptenlöjtnant a.i. Ari Kurppa. Utredningsledare är ledande utredare Kai Valonen.

 
Publicerad 22.12.2015