Y2015-04 Beslut om undersökning av eldsvåda som uppstått i inkvarteringslokaler för utländska arbetstagare i Tusby 29.11.2015

10.12.2015

Olycksutredningscentralen har beslutat att med stöd av 2 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) inleda en utredning om en brand i en byggnad av egnahemstyp som fungerade som inkvarteringslokal i Tusby 29.11.2015.

Byggnaden inkvarterade flera utländska arbetstagare, varav en dog och en skadade sig lindrigt. Allvarlig fara medfördes för de övriga.

Till chef för utredningskommissionen utses psyk. dr. Sirkku Laapotti och till medlemmar fil. mag Ilona Hatakka, experten på socialt arbete Jussi Lehtonen och utredare Juho Henttonen. Utredningsledare är ledande utredare, Kai Valonen.

I utredningen sätter man sig in i tidigare eldsvådor i inkvarteringslokaler för utländska arbetstagare.

 
Publicerad 10.12.2015