Y2015-02 Kollision mellan en personbil och en buss i Högfors 4.7.2015

Olycksutredningscentralen har beslutat att med stöd av 2 § i lagen om säkerhetsutredning (525/2011) inleda en utredning om en kollision som inträffade mellan en personbil och en buss i Högfors 4.7.2015. Personbilen hamnade framför bussen på riksväg 2, vilket ledde till en våldsam frontalkrock. Bussen körde av vägen och välte. Personbilens förare omkom och flera av passagerarna i bussen skadades. En del av dem fick allvarliga skador.

Till ledare av utredningsgruppen nomineras trafiklärare, logistikingenjör Veli-Jussi Kangasmaa och till medlemmar psykologie magister Kati Hernetkoski, specialutredare Tii-Maria Siitonen och brandmästare Timo Tähtinen. Utredningsledare är ledande utredare, Övriga olyckor, Kai Valonen.

 
Publicerad 8.7.2015