Y2014-03 Trähöghusbrand i Åbo 4.11.2014

 
Publicerad 5.11.2014