Urspårning av godståg 16.6.2009 i Toijala

Tio vagnar i ett godståg på väg från Åbo till Tammerfors spårade ur i Toijala 16.6.2009 klockan 20.51. Fem av vagnarna välte. De urspårade vagnarna var vagnarna 17–26 i tåget som hade 30 vagnar. Tågets hastighet vid urspårningstidpunkten var cirka 70 km/h. Tågets högsta tillåtna hastighet var 80 km/h.

Urspårningen började i området för växel V004. Växeln var efter olyckan svängd i ett läge som ledde åt sidan. I undersökningens nuvarande skede saknas kunskap om orsaken till att växeln svängde i fel riktning under tåget och därför är det inte känt om svängningen av växeln var orsak eller konsekvens.

Centralen för undersökning av olyckor har tillsatt en undersökningskommission för att undersöka olyckan. Undersökningskommissionens ordförande är ledande utredare Esko Värttiö och medlemmar regionchef Timo Kivelä vid JAKK, psykologie doktor Mika Hatakka och utredare Reijo Sarantila. Säkerhetsexpert Matti Katajala från Safety Advisor Oy har utnämnts till sakkunnig i kommissionen.

Undersökningens nuvarande läge

Hittills har en olycksplatsundersökning och en undersökning av de vagnar som flyttats åt sidan vid olycksplatsen utförts liksom en visuell undersökning av den växel där urspårningen inträffade. Olycksväxeln har flyttats för närmare undersökning. Dessutom pågår för närvarande en närmare undersökning av säkerhetsanordningarnas funktion och de anordningar som ingår i den aktuella växelns manövrering.

Undersökningskommissionen undersöker trafikledningens agerande i det undantagsläge som olyckan orsakade samt röjningsarbetena och iståndsättningsarbetena efter olyckan.

Undersökningsarbete fortsätter från och med nu i form av normalt dagsarbete. Dessutom medför semestrarna ett avbrott i undersökningsarbetet.

Tilläggsinformation:
Esko Värttiö
kommissionens ordförande
040 547 5484
esko.varttio@om.fi

 
Publicerad 3.7.2009