R2019-01 Ett godstågs kollision med en bandgående maskin som utförde banarbete mellan Puhos och Kesälahti 9.12.2019

Olycksutredningscentralen har beslutat att med stöd av 2 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) inleda en utredning om en incident 9.12.2019 där ett godståg kolliderade med en bandmaskin som utförde banarbete mellan Puhos och Kesälahti.

Godståget, som var på väg från Joensuu till Kouvola, kolliderade med en bandgående borranlägg-ning med flera funktioner. Borranläggningen användes för undersökning av jordmånen. Den kraf-tiga sammanstötningen gjorde att arbetsmaskinen slungades bort av banan. Vid olyckan uppkom inga personskador. Arbetsmaskinen skadades vid kollisionen. Loket fick bara smärre skador och tåget kunde fortsätta färden.

Specialutredare Hannu Hänninen utses till ledare för utredningskommissionen och utredare Harri Pöysti till medlem i kommissionen. Utredningsledare är Esko Värttiö, ledande utredare av olyck-or inom spårtrafik.

 
Publicerad 20.12.2019