R2018-01 Cisternvagnar som spårade ur i Mäntyharju 7.4.2018

Olycksutredningscentralen har beslutat att med stöd av 2 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) inleda en utredning om cisternvagnar som 7.4.2018 vid Kinni trafikplats i Mäntyharju kolliderade med en järnvägsbuffert, vilket ledde till urspårning och kemikalieläckage.

De 50 tankvagnar som tillfälligt förvarades vid Kinni trafikplats hade satt sig i rörelse och kolliderat med en järnvägsbuffert. Till följd av kollisionen förstördes järnvägsbufferten och två vagnar spårade ur. Den ena vagnens cistern gick sönder, varvid cirka 35 000 liter av kemikalien MTBE rann ut i terrängen.

Som chef för utredningskommissionen utses specialutredare Lasse Laatta och som medlemmar tågförare (pens.) Ilkka Noranta, säkerhetschef (pens.) Ari Viemerö, ind. brandchef (pens.) Jari Alanen, brandinspektör Eero Nyman och inspektionschef, JK, vicehäradshövding Jari Kotimäki. Utredningsledare är Esko Värttiö, ledande utredare av olyckor inom spårtrafik.

 
Publicerad 13.4.2018