R2017-03 Plankorsningsolyckan i plankorsningen i Skogby i Raseborg 26.10.2017

Olycksutredningscentralen beslutar att med stöd av 2 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) inleda en utredning av den plankorsningsolycka som inträffade i en plankorsning i Skogby i Raseborg 26.10.2017.

En rälsbuss på väg från Ekenäs till Hangö kolliderade med en terränglastbil tillhörande försvarsmakten i en obevakad plankorsning.

Till ledare för utredningskommissionen utses specialutredare (pens.) Reijo Mynttinen och till medlemmar specialutredare Hannu Hänninen, kaptenlöjtnant (i.a.) Ari Kurppa, politices magister Elli Flén, förstavårdare (YH) Mikko Virtanen och sjukvårdare Jouni Kujala. Utredningsledare är Esko Värttiö, ledande utredare av olyckor inom spårtrafik.

 
Publicerad 27.10.2017