R2017-02 En växlingsenhet kolliderade med vagnar som stod på godsbangården i Kouvola 21.9.2017

Olycksutredningscentralen har beslutat att med stöd av 2 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) inleda en utredning om en incident 21.9.2017 där en växlingsenhet kolliderade med vagnar som stod på godsbangården i Kouvola.

Ett lok som styrdes med en radiostyrningsanordning och som sköt framför sig en växlingsenhet kolliderade med lastade virkesvagnar som stod på spåret. Vid kollisionen steg bakdelen av en tom bulklastvagn som var fjärde i ordningen ovanpå ramen på den containervagn som kom bakifrån. Bulklastvagnens mittbuffert gjorde ett hål i tanken på den tankcontainer som fanns på containervagnen. Cirka 10 000 liter väteperoxid rann ut. Växlingsledaren skadade sig vid kollisionen.

Som chef för utredningskommissionen utses specialutredare Lasse Laatta och som medlemmar överkonstapel (pens.) Petri Pelkonen, trafikledare (pens.) Sakari K Salo och säkerhetschef (pens.) Ari Viemerö. Utredningsledare är Esko Värttiö, ledande utredare av olyckor inom spårtrafik.

 
Publicerad 10.10.2017