R2017-01 Beslut om utredning av tillbud i Ylivieska 28.6.2017

6.7.2017

Olycksutredningscentralen beslutar att med stöd av 2 § i lagen om säkerhetsutredning (525/2011) inleda en utredning av ett tillbud som inträffat i Ylivieska 28.6.2017, då en ballaststoppningsmaskin som kommit i rörelse av sig själv från ett spår som var under byggnad hamnade på ett trafikerat spår.

Ballaststoppningsmaskinen som använts natten innan för att bygga ett nytt spår hade efter arbetet lämnats på växelgatan mellan ett spår som var under byggnad och ett trafikerat spår och personalen som arbetat med maskinen hade avlägsnat sig från platsen. Efter ca fyra timmar började ballaststoppningsmaskinen röra på sig av sig själv, körde upp en växel som leder till ett trafikerat spår och körde i ca en kilometer till spår 1 på Ylivieska station där den stannade. Föraren av ett passagerartåg som stod på spår 3 säkerställde att den hölls på plats.

Till chef för utredningskommissionen utses teknikingenjör (högre YH) Jussi Kangasmaa och till medlemmar specialutredare Lasse Laatta, trafikledare (pens.) Ralf Sandberg och psykologie magister Martti Peräaho. Utredningsledare är Esko Värttiö, ledande utredare av spårtrafikolyckor.

 
Publicerad 6.7.2017