R2016-06 Ett godståg kolliderade med vagnar som stod på godsbangården i Uleåborg 13.8.2016

Olycksutredningscentralen har beslutat att med stöd av 2 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) inleda en utredning om en incident 13.8.2016 där ett godståg kolliderade med vagnar som stod på godsbangården i Uleåborg.

När godståget anlände till bangården styrdes det in på ett spår med tomma godsvagnar. Tåget kolliderade med vagnarna. Två vagnar hamnade på virkesvagnarna på spåret bredvid och skadade en kontaktledningsbrygga. Bakdelen av vagnen som loket kolliderade med lyfte upp lokets för och skadade dess främre hörn. Förutom loket och vagnarna som hamnade på virkesvagnen spårade två andra vagnar ur. Lokföraren skadades lindrigt.

Till ledare för utredningskommissionen utses överkonstapel (pens.) Veikko Alaviuhkola och till medlemmar ingenjör Veli-Jussi Kangasmaa och psykologie magister Martti Peräaho. Utredningsledare är Esko Värttiö, ledande utredare av olyckor inom spårtrafik.

 
Publicerad 24.8.2016