R2016-05 Kollision mellan godståg och grävmaskin i Riihimäki 28.7.2016

Olycksutredningscentralen har beslutat att med stöd av 2 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) inleda en utredning om en kollision som inträffade mellan ett godståg och en grävmaskin i Riihimäki 28.7.2016.

Loket på ett godståg som närmade sig Riihimäki på väg från Lahtis på det södra spåret kolliderade med skopan på en spårgående grävmaskin i arbete på det norra spåret. Kollisionen orsakade inga personskador. Lokets boggier fick smärre skador. Grävmaskinen skadades inte vid kollisionen.

Till ledare för utredningskommissionen utses specialforskare Reijo Mynttinen och till ledamot ingenjör Veli-Jussi Kangasmaa. Utredningsledare är Esko Värttiö, ledande utredare av olyckor inom spårtrafik.

 
Publicerad 3.8.2016