R2016-03 Beslut om utredning av kollision mellan tankvagnar och en stoppbock vid rangering i Mussalö i Kotka 8.7.2016

14.7.2016

Olycksutredningscentralen har beslutat att med stöd av 2 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) inleda en utredning om en kollision mellan tankvagnar och en stoppbock vid rangering i Mussalö i Kotka 8.7.2016.

När vagnarna flyttades med ett radiostyrt lok genom att skjuta dem till ett spår bredvid lossningsspåren sköts de för långt. Vagnarna kolliderade med stoppbocken så att den gick sönder och de två första vagnarna spårade ur. De urspårade vagnarna hade en last av industribensin. Mittbufferten på den senare av de urspårade vagnarna orsakade en cirka 25 cm djup buckla på ändan av den framförgående vagnens tank.

Till ledare för utredningsgruppen utses Jaakko Niskala, brandmästare och till medlemmar Ilkka Noranta, lokförare (pens.), Jari Auvinen, föreståndare för brandmuseum och Ari Viemerö, säkerhetschef (pens.). Utredningsledare är Esko Värttiö, ledande utredare av olyckor inom spårtrafik.

 
Publicerad 21.7.2016