R2016-02 Loks kollision med en rulle som låg på järnvägsspåret i Matkaneva 23.3.2016

Olycksutredningscentralen har beslutat att med stöd av 2 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) inleda en utredning om ett lok som spårade ur i Matkaneva 23.3.2016.

Loket som var på väg norrut från Karleby kolliderade i närheten av trafikplatsen i Matkaneva med en rulle av metall och spårade ur. Rullen hade ramlat av ett godståg som tidigare passerat platsen. Då loket spårade ur söndrade det järnvägspåret och bananordningar på en sträcka av flera hundra meter.

Till ledare för utredningskommissionen utses utbildningschef Timo Kivelä och till medlemmar utredare Timo Naskali och trafiklärare, logistikingenjör Veli-Jussi Kangasmaa. Utredningsledare är Esko Värttiö, ledande utredare av olyckor inom spårtrafik.

 
Publicerad 24.3.2016