R2016-01 Beslut om utredning av tåg som stötte mot en person i banarbete i Uimaharju 3.2.2016

3.2.2016

Olycksutredningscentralen har beslutat att med stöd av 2 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) inleda en utredning om ett tåg som stötte mot en person i banarbete i Uimaharju 3.2.2016.

Arbetarna höll på att förbereda en undersökning av tjälen med en banddriven borrmaskin vid växel V311 i Uimaharju. Arbetarna märkte inte att en rälsbuss hade startat från Uimaharju station och en person som använde en handmanövrerad jordradar knuffades till av tåget. Personen skadades allvarligt.

Till ledare för utredningskommissionen utses psykologie doktor Mika Hatakka, expert vid Olycksutredningscentralen, och till medlemmar utredare Heikki Harri samt psykologie licentiat Pekka Kuikka, expert vid Olycksutredningscentralen. Utredningsledare är Esko Värttiö, ledande utredare av olyckor inom spårtrafik.

 
Publicerad 8.2.2016