P2017-01 Knivdådet som ledde till att två personer dog och åtta skadades i Åbo 18.8.2017

Inledning av utredning av exceptionell händelse och tillsättande av utredningskommission Statsrådet har den 19 oktober 2017 efter föredragning från justitieministeriet med stöd av 32 § i säkerhetsutredningslagen (525/2012) beslutat att inleda en utredning av den knivattack som inträffade i Åbo den 18 augusti 2017 och tillsätta en utredningskommission för att utreda händelsen.

I utredningen klarläggs händelseförloppet, orsaker och följder samt räddningsinsatserna och myndigheternas åtgärder. Därtill kan det i utredningen klarläggas omständigheter som gäller den som har orsakat händelsen i den omfattning detta är nödvändigt för att få information som behövs för att förebygga motsvarande händelser i framtiden (5 och 33 § i lagen).

Utredningskommissionens sammansättning:

Utredningskommissionens ledare:
ledande utredare Kai Valonen, Olycksutredningscentralen

Medlemmar:
psykologie doktor Mika Hatakka, självständig yrkesutövare
ansvarsläkare inom akutvård Vesa Lund, Satakunta sjukvårdsdistrikt
äldre forskare Olli Ruohomäki, Utrikespolitiska institutet
ansvarsområdesdirektör Tarja Wiikinkoski, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
filosofie magister Kari Ylönen, självständig yrkesutövare
huvudkoordinator för invandrararbete Marja Nyrhinen, Tammerfors stad

 
Publicerad 2.11.2017