M2020-01 Grundstötningen och förlisningen av Gränsbevakningsväsendets patrullbåt PV183 i Lovisa 20.6.2020

Olycksutredningscentralen har beslutat att med stöd av 2 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) inleda en utredning av en olycka som inträffade i Lovisa den 20 juni 2020, där Gränsbevakningsväsendets patrullbåt körde på grund och sjönk. Fartyget hade en besättning på tre personer. En av dem omkom och två räddades.

Till ledare för utredningskommissionen utses sjöofficer i.a. Jani Holmberg och till medlemmar specialutredare Hannu Hänninen, sjökapten Mirva Salokorpi och båtteknisk expert Janne Syrjänen. Utredningsledare är ledande utredare av olyckor inom sjötrafik Risto Haimila.

 
Publicerad 24.6.2020