M/V BOANN (FIN), SAMMANSTÖTNING I KLAIPEDA HAMN 8.4.2019 (M2019-A1)

Olycksutredningscentralen beslutar med stöd av artikel 7 i EU direktivet 2009/18/EG och 12 § i lagen om säkerhetsutredning (525/2011) att utnämna sin befullmäktigade företrädare att bistå säkerhetsutredningsmyndigheten (TAID) i Litauen att inleda säkerhetsutredning av M/V Boanns (FIN) sammanstötning mot en flytande torrdocka i Klaipeda hamn i Litauen 8.4.2019.

Som befullmäktigad företrädare utnämns specialutredare Ilkka Kervinen från Olycksutredningscentralen.

 
Publicerad 12.4.2019