M2019-03 Tillbudet mellan Finnswan och Mergus norr om Korpo 13.11.2019

Olycksutredningscentralen beslutar att med stöd av 2 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) inleda en utredning av tillbudet mellan förbindelsefartyget Mergus och ropax fartyget Finnswan norr om Korpo den 13 november 2019. Fartygen undvek en kollision genom att göra kraftiga undanmanövrar.

Till chef för utredningskommissionen utses utredare Ilkka Kervinen och till medlemmar filosofie licentiat Jukka Seppänen, tradenom (högre YH) Leif Johansson och sjöräddningsexpert (i.a.) Matti Salokorpi. Utredningsledare är ledande utredare Esko Värttiö.

 
Publicerad 25.11.2019