M2018-02 Kollision mellan fritidsbåtar i Nagu 29.07.2018

Olycksutredningscentralen har beslutat att inleda en utredning i enlighet med § 2 i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) med anledning av en kollision mellan fritidsbåtar som inträffade i Nagu. I enlighet med § 5 i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser kommer man under utredningen att klarlägga händelseförloppet, orsaker och följder samt räddningsinsatserna och myndigheternas åtgärder.

På eftermiddagen söndagen den 29.7.2018 kolliderade två motorbåtar nära Nagu. Kollisionen ledde till allvarliga personskador och en sjöräddningsoperation.

Till utredningskommissionens ledare utnämns i.a. institutsofficer Jari Alanen och som medlemmar i kommissionen specialforskare Ilkka Kervinen samt experterna i.a. befälhavare Juha Savisaari och sjukskötare Jouni Kujala. Undersökningsledare är ledande forskare Risto Haimila.

 
Publicerad 3.8.2018