M2017-04 Lotsbåt 242 (FIN) som kantrade och sjönk på Finska viken, söder om Emsalö 8.12.2017

Olycksutredningscentralen besluter med stöd av § 2 i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) påbörja en utredning till följd av att lotsbåt 242 sjönk söder om Emsalö 8.12.2017.

Lotsbåt 242 skulle hämta lotsen från ett fartyg, då lotsbåten kantrade och sjönk. Vid olyckan avled två personer som ingick i besättningen på lotsbåten.

Till ledare för utredningskommissionen utses sjökapten, diplomingenjör Tapani Salmenhaara och som medlemmar filosofie magister Ilona Hatakka, teknologie doktor Jerzy Matusiak, sjökapten Teemu Leppälä, skeppsbyggnadsingenjör Niklas Rönnberg, kaptenlöjtnant i a. Matti Salokorpi och specialutredare Heikki Harri. Som utredningsledare verkar ledande utredare inom sjöolyckor Risto Haimila.

 
Publicerad 14.12.2017