M2017-03 MT Tecoil Polaris (rus) miljöolycka i Fredrikshamn 25.11.2017

Olycksutredningscentralen har beslutat att med stöd av 2 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) inleda en utredning av den miljöolycka MT Tecoil Polaris orsakade i Fredrikshamn oljehamn 25.11.2017.

MT Tecoil Polaris fick slagsida efter påbörjad lossning, varvid olja rann ut i havet från dess lasttank.

Till ledare för utredningskommissionen utses specialutredare Ilkka Kervinen och till medlemmar teknologie licentiat Olavi Huuska samt båtbyggnadsingenjör Niklas Rönnberg. Utredningsledare är ledande utredare Risto Haimila.

 
Publicerad 14.12.2017