M2017-02 Beslut om utredning av M/L Sternas kollision med bryggklaffen i Pargas 12.6.2017

20.6.2017

Olycksutredningscentralen har beslutat att med stöd av 2 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) inleda en utredning av M/L Sternas kollision med bryggklaffen i Lillmälö, Pargas 12.6.2017.

M/L Sterna kolliderade med bryggklaffen då den försökte angöra den, varvid bryggklaffen och fartygets lastramp samt fyra fordon skadades och två passagerare skadades.

Till chef för utredningskommissionen utses psykologie doktor Mika Hatakka och till medlemmar maskinchef Tuomo Lindell och sjökapten Reijo Granqvist. Ledande utredare Risto Haimila tjänstgör som ledare för utredningen.

Ledande utredare Risto Haimila tjänstgör som ledare för utredningen.
 
Publicerad 20.6.2017