M2016-S1 och M2017-01 Ändring av utredningsgruppens sammansättning

24.2.2017

Olycksutredningscentralen har den 14 januari 2016 beslutat att inleda en temautredning av eldistributionsstörningar på fartyg på basen av olycksutredningslagens (525/20111) 2. § Enligt Olycksutredningscentralens beslut den 16 januari 2017 har en utredning inletts också av M/S VIGGENs eldistributionsstörningar och man har beslutat att ta med den i ovannämnda temautredning M2016-S1.

Specialutredare Sirpa Kannos vid avdelningen för sjöfartsolyckor utsågs att leda Utredningsgruppen vid de två utredningarna. Kannos har sagt upp sig från sin tjänst som specialutredare och står inte längre till förfogande som chef för utredningsgruppen.

Sirpa Kannos befrias från uppdraget som chef för utredningsgruppens utredningar M2016 och M2017. Till ny chef för ovannämnda utredningar utses den 24 februari 2017 institutofficerare (maskinbranschen) Jari Alanen, som tidigare har varit medlem i bägge utredningsgrupperna.

 
Publicerad 1.3.2017