M2016-04 Beslut om undersökning bevakningsfartyget Tursas bottenkänning på Hangö västra fjärd 12.12.2016

12.12.2016

Olycksutredningscentralen har beslutat att med stöd av 2 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) inleda en utredning av bevakningsfartyget Tursas bottenkänning på Hangö västra fjärd 12.12.2016.

Bevakningsfartyget Tursas fick bottenkänning i samband med en övning utanför de officiella farlederna. Fartyget fick skador i bottnen. Händelsen ledde inte till personskador eller skador på miljön.

Till ledare för utredningskommissionen utses utredaren Hannu Hänninen och till sakkunniga filosofie doktor Anna-Maria Teperi och kommendören i.a. Juha Savisaari. Utredningsledare är ledande utredare Risto Haimila.

 
Publicerad 16.12.2016